Kortschnoj x Kasparov - Torneio dos Candidatos (6) 1983